آموزش فنی و حرفه ای

آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی و منشی گری مدرن و دستیار داروخانه با اعطای مدرک فنی و حرفه ای
1398/6/12    
بازدید: 2030

آمیار تجهیز بجنورد   آموزشگاه فنی وحرفه ای در رشته های ذیل کاراموز می پذیرد :

 

1-آموزش تعمیر ات تجهیزات دندانپزشکی با اعطای مدرک فنی و حرفه ای


2-آموزش تعمیر ات تجهیزات پزشکی با اعطای مدرک فنی و حرفه ای


3- اموزش دستیار دندانپزشکی با اعطای مدرک فنی و حرفه ای


4-آموزش دستیار داروخانه   با اعطای مدرک فنی و حرفه ای


5- آموزش منشی پزشک با اعطای مدرک فنی و حرفه ای

برای اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمایید :

مدیر اموزش :

خانم مهندس حسین زاده : 09150585001

مدیر آموزشگاه :

خانم مهندس موسوی : 09159830209