محلول ضدعفونی کننده ابزار پزشکی Surfosept یک لیتری (Dezomed)

محلول ضدعفونی کننده ابزار پزشکی Surfosept یک لیتری...

فروش ویژه
پاکسازی و ضدعفونی کننده ابزارهای پزشکی و دندانپزشکی ویژگی ها : فاقد اثر خورندگی و تخریبی بر ابزارهای حساس فاقد آلدنید و فنل ، بدون بو و بخارات آزار دهنده مقرون به صرفه و با قدرت اثر بخشی مطلوب ...
بهترین قیمت و شرایط تماس
اضافه به سبد خرید
محلول ضدعفونی کننده ابزار پزشکی surfosept یک لیتری (dezomed)

بهترین قیمت و شرایط تماس تومان 

تومان

افزودن به سبد خرید

پاکسازی
و ضدعفونی کننده ابزارهای پزشکی و دندانپزشکی 

 ویژگی
ها :

فاقد اثر خورندگی و تخریبی
بر ابزارهای حساس

 فاقد
آلدنید و فنل ، بدون بو و بخارات آزار دهنده

مقرون
به صرفه و با قدرت اثر بخشی مطلوب

 موثر
بر تمامی فرمهای باکتری ها ، مایکو باکتریوم ها ،قارچ ها  و ویرووس ها (HIV ,HBV ,HCV)

 کاربرد
و مزایا :

پاکسازی
و ضدعفونی همزمان ابزارهای پزشکی و داندانپزشکی پیش از استریلیزاسیون ،فاقد اثر
خورندگی و تخریبی بر ابزارهای حساس ،فاقد آلدئید و فنل ،بدون بو و بخارات آزار
دهنده ،مقرون به صرفه ،محلول غلیظ قابل استفاده در رقت ۱ و ۲ درصد.

 ترکیبات
:

دی
دسیل دی متیل آمونیوم کلراید ،ان آمینو پروپیل گلایسین ،بنز الکونیوم کلراید ،فتی
اسید اتو کسیلات EDTA
،آب دیونیز.

 طیف
اثر : 

باکتریهای
گرم مثبت ،گرم منفی مایکو باکتریوم ها ، قارچها ، ویروسهای پوشش دار (HIV ,HBV , HCV)

 زمان
اثر :

در
رقت ۲% به مذت ۱۵ دقیقه ، در رقت ۱% به مدت ۳۰ دقیقه ، و در رقت ۰.۵% به مدت ۶۰
دقیقه .

 دستور
مصرف :

محتوی
ظرف را با توجه به زمان مجاورت ذکر شده رقیق نموده و پس از پایان زمان غوظه وری
ابزارها را با آب جاری بشویید، خشک کرده و استریل نمایید.

توجه
: این محلول جهت ضدعفونی کردن سطح متوسط می باشد.

 ماندگاری
:

در
حالت غلیظ ۳ سال و در حالت رقیق شده در صورت عدم وجود مواد ارگانیک روی ابزار در حال
ضد عفونی ، دو هفته میباشد.

در
غیر اینصورت یک هفته توصیه می شود.

 اصول
نگهداری و ایمنی :

در
جای خشک و دور از حرارت و نور شدید نگهداری شود.(در ظرف در بسته نگهداری شود)

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر